highlight chords
Đã từ [Am] lâu tôi vẫn thường trong bóng [F] đêm 
Mang nỗi [A7] buồn không biết [Dm] tên 
Tôi đã [G7] thầm thề mây hẹn [C] gió. 
Tôi muốn [Am] lánh xa chuyện [C] đời 
Tôi muốn [Dm] quên đi loài [F] người 
Tôi ước [Dm6] mơ trong cuộc đời không có đàn [E7] bà. 
Bỗng một [Am] hôm tôi với người quen biết [F] nhau 
Tôi nghĩ [A7] tình chỉ thế [Dm] thôi 
Đầu biết [G7] lòng thầm mang niềm [C] nhớ. 
Tôi muốn [Am] lánh nhưng lại [C] tìm 
Tôi muốn [Dm] quên nhớ càng [F] nhiều 
Tôi muốn [E7] xa nhưng lại gần hỡi đàn bà [Am] ơi. 
[C] Ôi đàn bà là những niềm [Am] đau 
Hay đàn [A7] bà là ngọc ngà trăng [Dm] sao 
Ôi đàn [G] bà lại là con [E7] dao làm tim nhỏ [Am] máu. 
[C] Ôi đàn bà dịu ngọt đêm [Dm] qua 
Hay đàn [G] bà lạnh lùng hôm [C] nay 
Ôi đàn [A7] bà là vần thơ [Dm] say 
[E7] Khúc nhạc chua [Am] cay. 
Vĩnh biệt [Am] nhau thương chút tình nơi xứ [F] xa 
Tôi biết [A7] rồi em sẽ [Dm] quên 
Muôn kiếp [G7] buồn mình tôi sầu [C] nhớ 
Em đã [Am] đến như huyền [C] thoại 
Em đã [Dm] đi không một [F] lời 
Ôi thế [E7] nhân, ôi cuộc đời hỡi đàn bà [Am] ơi.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đàn bà

Song Ngọc
Đã từ [Am] lâu tôi vẫn thường trong bóng [F] đêm 
Mang nỗi [A7] buồn không biết [Dm] tên 
Tôi đã [G7] thầm thề mây hẹn [C] gió. 
Tôi muốn [Am] lánh xa chuyện [C] đời 
Tôi muốn [Dm] quên đi loài [F] người 
Tôi ước [Dm6] mơ trong cuộc đời không có đàn [E7] bà. 
Bỗng một [Am] hôm tôi với người quen biết [F] nhau 
Tôi nghĩ [A7] tình chỉ thế [Dm] thôi 
Đầu biết [G7] lòng thầm mang niềm [C] nhớ. 
Tôi muốn [Am] lánh nhưng lại [C] tìm 
Tôi muốn [Dm] quên nhớ càng [F] nhiều 
Tôi muốn [E7] xa nhưng lại gần hỡi đàn bà [Am] ơi. 
[C] Ôi đàn bà là những niềm [Am] đau 
Hay đàn [A7] bà là ngọc ngà trăng [Dm] sao 
Ôi đàn [G] bà lại là con [E7] dao làm tim nhỏ [Am] máu. 
[C] Ôi đàn bà dịu ngọt đêm [Dm] qua 
Hay đàn [G] bà lạnh lùng hôm [C] nay 
Ôi đàn [A7] bà là vần thơ [Dm] say 
[E7] Khúc nhạc chua [Am] cay. 
Vĩnh biệt [Am] nhau thương chút tình nơi xứ [F] xa 
Tôi biết [A7] rồi em sẽ [Dm] quên 
Muôn kiếp [G7] buồn mình tôi sầu [C] nhớ 
Em đã [Am] đến như huyền [C] thoại 
Em đã [Dm] đi không một [F] lời 
Ôi thế [E7] nhân, ôi cuộc đời hỡi đàn bà [Am] ơi.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com