1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đàn sếu (Журавли)

Cuộn trang

Intro: [Em] Uhm uh uh [Bm] huh uh uhm, uhm uh uh [Am] huh uh uhm [Em] Uhm uh uh [Bm] huh uh uhm, uhm uh uh [Em] uhm 1. Tôi như [Em] đang mơ trong không gian có những [B7] chiến binh Hình hài nhuộm màu bụi đường còn loang vết [Em] máu Từ biệt cuộc đời này về bầu trời từ [B7] chiến trường Và hòa mình cùng đàn sếu trắng bay lên [Em] trời Họ đã hiến dâng dòng máu thắm tô đẹp [B7] núi sông Và đã hóa thân thành sếu trắng bay vờn [Em] bay Từ bao lâu [Am] lắm, cứ [B7] bay và cứ thét [C] kêu vang Nhớ những hồi [F#7] chuông reo vang [B7] lên ôi cũng loài [Em] người ĐK: Đừng đốt lửa [B7] chiến tranh và không ngừng [Em] đấu tranh Vì mỗi người [B7] chúng ta hằng mong hòa [Em] bình 2. Bầu [Em] trời chiều vàng từng bầy và từng đàn [B7] thiên cầm Dập dìu bồng bềnh lượn cùng làn mây u [Em] ám Tôi mơ đời mình rồi một ngày nào thành [B7] thiên cầm Nhập cùng bầy đàn và sẽ mãi bay muôn [Em] nơi Cùng vô cánh bay cùng hót tiếng kêu gọi [B7] đấu tranh Dập tắt chiến tranh để trái đất xanh màu [Em] xanh Để cho thế [Am] giới sống [B7] yên lành với muôn [C] nhân gian Khắp trên hành [F#7] tinh xanh muôn [B7] năm sẽ có hòa [Em] bình ------------------- Intro & Chorus: [Em] Uhm uh uh [Bm] huh uh uhm, uhm uh uh [Am] huh uh uhm [Em] Uhm uh uh [Bm] huh uh uhm, uhm uh uh [Em] uhm 1. Мне [Em] кажется порою, что [B7] солдаты С кровавых не пришедшие по-[Em] лей Не в землю нашу полегли ког-[B7] да-то А превратились в белых журав-[Em] лей. Они до сей поры с времен тех [Am] дальних Летят и подают нам голо-[Em] са. Не пото-[Am] му [B7] ль так [C] часто и пе-[F#7] чально Мы [B7] замолкаем глядя в небе-[Em] са? 2. Ле-[Em] тит, летит по небу клин ус-[B7] талый Летит в тумане на исходе [Em] дня. И в том строю есть промежуток [B7] малый Быть может это место для [Em] меня. Настанет день и журавлиной [Am] стаей Я поплы-[B7] ву в такой же сизой [Em] мгле Из-под не-[Am] бес по-[B7] птичьи окли-[C] кая Всех вас, ко-[F#7] го ос-[B7] тавил на [Em] земле

Video hướng dẫn