1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đàn trong đêm vắng

Cuộn trang

Đàn trong đêm [Am] vắng Lạnh lùng [Dm] buông tiếng reo đau [Am] thương Từng chiếc lá úa nhẹ rơi theo [Dm] gió ru [Am] cành Nhạc còn lắng sao người [Dm] vẫn theo mây [Am] gió ngàn [E7] Lúc đêm [F] vắng ta thầm [E7] nhớ thương người [Am] yêu Mây nước hững [F] hờ cây lá bơ [E7] vơ (Trăng gió bơ vơ, Mây nước hững [F] hờ, chim chóc ơ thờ) Ðàn trong đêm [Am] vắng Dường như thầm [Dm] nhắc ai xa [Am] xưa Về đây người ơi ! trả lại duyên [Dm] cũ xa [Am] vời Nhạc còn mãi theo hồn [Dm] gió mây tìm [Am] đến người [E7] Mối tơ [F] thắm vương ngàn [E7] tiếng than người [Am] ơi Đàn trong đêm [Am] vắng Lạnh lùng [Dm] buông tiếng reo đau [Am] thương Từng chiếc lá úa nhẹ rơi theo [Dm] gió rung [Am] cành Nhạc còn lắng sao người [Dm] vẫn theo mây [Am] gió ngàn [E7] Lúc đêm [F] vắng ta thầm [E7] nhớ bóng hình [Am] ai Mây nước hững [F] hờ cây lá bơ [E7] vơ (Trăng gió bơ vơ, Mây nước hững [F] hờ, chim chóc ơ thờ) Ðàn trong đêm [Am] vắng Dường như thầm [Dm] nhắc ai xa [Am] xưa Về đây người ơi ! hàn lại duyên [Dm] cũ xa [Am] vời Nhạc còn mãi theo hồn [Dm] gió mây tìm [Am] đến người [E7] Mối tơ [F] thắm vương ngàn [E7] tiếng than người [Am] ơi Mây nước hững [F] hờ cây lá bơ [E7] vơ người [Am] ơi Mây nước hững [F] hờ cây lá bơ [E7] vơ người [Am] ơi

Video hướng dẫn