highlight chords
Đàn trong đêm [Am] vắng
Lạnh lùng [Dm] buông tiếng reo đau [Am] thương 
Từng chiếc lá úa nhẹ rơi theo [Dm] gió ru [Am] cành
Nhạc còn lắng sao người [Dm] vẫn theo mây [Am] gió ngàn [E7]
Lúc đêm [F] vắng ta thầm [E7] nhớ thương người [Am] yêu 
Mây nước hững [F] hờ cây lá bơ [E7] vơ
(Trăng gió bơ vơ, Mây nước hững [F] hờ, chim chóc ơ thờ)
Ðàn trong đêm [Am] vắng 
Dường như thầm [Dm] nhắc ai xa [Am] xưa
Về đây người ơi ! trả lại duyên [Dm] cũ xa [Am] vời 
Nhạc còn mãi theo hồn [Dm] gió mây tìm [Am] đến người [E7]
Mối tơ [F] thắm vương ngàn [E7] tiếng than người [Am] ơi 
Đàn trong đêm [Am] vắng
Lạnh lùng [Dm] buông tiếng reo đau [Am] thương 
Từng chiếc lá úa nhẹ rơi theo [Dm] gió rung [Am] cành
Nhạc còn lắng sao người [Dm] vẫn theo mây [Am] gió ngàn [E7] 
Lúc đêm [F] vắng ta thầm [E7] nhớ bóng hình [Am] ai 
Mây nước hững [F] hờ cây lá bơ [E7] vơ
(Trăng gió bơ vơ, Mây nước hững [F] hờ, chim chóc ơ thờ)
Ðàn trong đêm [Am] vắng 
Dường như thầm [Dm] nhắc ai xa [Am] xưa
Về đây người ơi ! hàn lại duyên [Dm] cũ xa [Am] vời 
Nhạc còn mãi theo hồn [Dm] gió mây tìm [Am] đến người [E7]
Mối tơ [F] thắm vương ngàn [E7] tiếng than người [Am] ơi 
Mây nước hững [F] hờ cây lá bơ [E7] vơ người [Am] ơi
Mây nước hững [F] hờ cây lá bơ [E7] vơ người [Am] ơi
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đàn trong đêm vắng

Nhạc Ngoại
Đàn trong đêm [Am] vắng
Lạnh lùng [Dm] buông tiếng reo đau [Am] thương 
Từng chiếc lá úa nhẹ rơi theo [Dm] gió ru [Am] cành
Nhạc còn lắng sao người [Dm] vẫn theo mây [Am] gió ngàn [E7]
Lúc đêm [F] vắng ta thầm [E7] nhớ thương người [Am] yêu 
Mây nước hững [F] hờ cây lá bơ [E7] vơ
(Trăng gió bơ vơ, Mây nước hững [F] hờ, chim chóc ơ thờ)
Ðàn trong đêm [Am] vắng 
Dường như thầm [Dm] nhắc ai xa [Am] xưa
Về đây người ơi ! trả lại duyên [Dm] cũ xa [Am] vời 
Nhạc còn mãi theo hồn [Dm] gió mây tìm [Am] đến người [E7]
Mối tơ [F] thắm vương ngàn [E7] tiếng than người [Am] ơi 
Đàn trong đêm [Am] vắng
Lạnh lùng [Dm] buông tiếng reo đau [Am] thương 
Từng chiếc lá úa nhẹ rơi theo [Dm] gió rung [Am] cành
Nhạc còn lắng sao người [Dm] vẫn theo mây [Am] gió ngàn [E7] 
Lúc đêm [F] vắng ta thầm [E7] nhớ bóng hình [Am] ai 
Mây nước hững [F] hờ cây lá bơ [E7] vơ
(Trăng gió bơ vơ, Mây nước hững [F] hờ, chim chóc ơ thờ)
Ðàn trong đêm [Am] vắng 
Dường như thầm [Dm] nhắc ai xa [Am] xưa
Về đây người ơi ! hàn lại duyên [Dm] cũ xa [Am] vời 
Nhạc còn mãi theo hồn [Dm] gió mây tìm [Am] đến người [E7]
Mối tơ [F] thắm vương ngàn [E7] tiếng than người [Am] ơi 
Mây nước hững [F] hờ cây lá bơ [E7] vơ người [Am] ơi
Mây nước hững [F] hờ cây lá bơ [E7] vơ người [Am] ơi

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com