highlight chords
				            [C]           
Đàn vịt con ra bờ ao, 
 

              
Nối đuôi nhau theo chân mẹ. 
 

        [F]  
Đàn vịt con nhớ nhé 
 

     [G]          [C]   
Chớ có rẽ ngang, nhớ đi thẳng hàng. 


[F]     [G]          [C]   
Chớ có rẽ ngang, nhớ đi thẳng hàng. 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đàn vịt con - bé Xuân Mai

				            [C]           
Đàn vịt con ra bờ ao, 
 

              
Nối đuôi nhau theo chân mẹ. 
 

        [F]  
Đàn vịt con nhớ nhé 
 

     [G]          [C]   
Chớ có rẽ ngang, nhớ đi thẳng hàng. 


[F]     [G]          [C]   
Chớ có rẽ ngang, nhớ đi thẳng hàng. 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com