1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đàn vịt con - bé Xuân Mai

Cuộn trang

[C] Đàn vịt con ra bờ ao, Nối đuôi nhau theo chân mẹ. [F] Đàn vịt con nhớ nhé [G] [C] Chớ có rẽ ngang, nhớ đi thẳng hàng. [F] [G] [C] Chớ có rẽ ngang, nhớ đi thẳng hàng.

Video hướng dẫn