highlight chords
[D] Here comes my [A7] happiness a-[D] gain [A7] 
[D] Right back to [A7] where it should have [D] been [A7] 
[D] 'Cause now she's [A7] gone and I am [D] free [A7] 
[D] And she can't [A7] do a thing to [D] me [A7] 

[D] I just wanna [A7] dance the night a-[D] way [A7] 
[D] With [A7] senoritas who can [D] sway [A7] 
[D] Right now [A7] tomorrow's lookin' [D] bright [A7] 
[D] Just like the [A7] sunny mornin' [D] light [A7] 

And [D] if you should [A7] see her
[D] Please let her [A7] know that I'm [D] well [A7]
As you can [D] tell [A7] and [D] if she should [A7] tell you
That [D] she wants me [A7] back tell her [D] no [A7] I gotta [D] go
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Dance the night away

Raul Malo
[D] Here comes my [A7] happiness a-[D] gain [A7] 
[D] Right back to [A7] where it should have [D] been [A7] 
[D] 'Cause now she's [A7] gone and I am [D] free [A7] 
[D] And she can't [A7] do a thing to [D] me [A7] 

[D] I just wanna [A7] dance the night a-[D] way [A7] 
[D] With [A7] senoritas who can [D] sway [A7] 
[D] Right now [A7] tomorrow's lookin' [D] bright [A7] 
[D] Just like the [A7] sunny mornin' [D] light [A7] 

And [D] if you should [A7] see her
[D] Please let her [A7] know that I'm [D] well [A7]
As you can [D] tell [A7] and [D] if she should [A7] tell you
That [D] she wants me [A7] back tell her [D] no [A7] I gotta [D] go

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.vn