1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Dâng Chúa Đời Con

Nguyễn Chánh - Sa Mạc Hồng
Nguồn: catruong.com