1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Dâng Chúa lời tạ ơn

Cuộn trang

Tạ ơn [C] Chúa Ngài là Đấng dắt đưa con về Nhận biết [F] Chúa Ngài là Đấng con thờ [G] tôn Từng năm [C] tháng được Ngài [Bb] chở che an [Am] bình Từng giây [Dm] phút Chúa ở [C] cùng Tạ ơn [F] Chúa [G] bao tháng ngày [C] qua Bàn tay [F] Chúa đã dắt [G] con Vượt [Em] qua biết bao thăng [Am] trầm Giờ đây [F] xin dâng lên Cha lời tạ [G] ơn ĐK: [C] Chúa Ngài là [E] Đấng con tôn [Am] thờ [Dm] Chúa Ngài là [C] Đấng con ngợi [G] khen [C] Quyết trọn đời [E] bước đi theo [Am] Ngài Xin kinh [F] Chúa [G] yêu Ngài mãi [C] thôi ( Xin dâng [F] Chúa [G] muôn lời tạ [C] ơn)

Video hướng dẫn