1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Dáng em

Cuộn trang

Ngoài [Em] kia bao nhiêu câu ca tình nhân thở than Khắp thế [D] gian nghe như con sông trôi nghẹn [Em] ngào Và [Em] anh buông rơi bao nhiêu lệ trên bước chân Để biết [D] em ra đi không khi nào trở [Em] lại Nói đi [Am] em bao sương gió trong đời oan [Em] trái Mà [C] sao em mang thân đi suốt canh [Em] dài Nói đi [Am] em bao nhiêu ân tình chúng ta Đã mãi mãi từ [Em] nay theo em đi về nơi xứ xa Tình [Em] ca năm xưa ta như đùa vui thế thôi Có biết [D] đâu hôm nay tôi nghe trong nghẹn [Em] ngào Tình [Em] yêu hôm nao như đang cày thân xác tôi Bởi những nhớ [D] nhung không khi nào mang em về [Em] lại Nói đi [Am] em bao sương gió trong đời oan [Em] trái Mà [C] sao em mang thân đi suốt canh [Em] dài Nói đi [Am] em bao nhiêu ân tình chúng ta Đã mãi mãi từ [Em] nay theo em đi về nơi xứ xa [G] Dáng em hôm [Em] nào đứng giữa linh [G] hồn khi tôi chợt mơ [Em] thấy [C] Dáng em trong vòng [Em] tay cùng tôi mãi luyến lưu đời sống [D] này [G] Dáng em mơ [Em] hồ thức giấc tôi [G] tìm trong muôn trùng tiếc [Em] nuối [C] Dẫu nhân gian cuồng [Em] quay còn tôi đứng mãi nơi này ngóng [D] chờ [Bm] - [Em]

Video hướng dẫn