1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Dâng hoa kính mừng

Lm. Bùi Ninh
Nguồn: thanhcavietnam.net