1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Dâng Hoa

Cuộn trang

Con [C] lên chùa dâng hoa con [Am] cúng dường chư [Em] Phật Lòng [Dm] thành con tưởng [Em] nhớ đến [F] bao ngày đã [C] qua Một [Am] hồi chuông vừa [F] gióng tình [Em] cờ lòng con chợt [C] thấy Cuộc [Am] đời buồn đau chồng [F] chất trong lòng [G] người Nguyện [Dm] cầu cho nơi nơi yên [F] vui khắp chốn Ánh [D7] sáng đức Thích [G] Ca nhiệm mầu soi thế [C] gian Con [C] lên chùa dâng hoa, con [Am] cúng dường chư [Em] Phật Rồi [Dm] lòng con thanh [Em] thoát chốn [F] pháp màu thiêng [C] liêng Ngàn [Am] hào quang ngời [F] sáng lòng [Em] trần còn mê mờ [C] quá Tình [Am] đời sầu đau sẽ [F] đến trong muôn [G] loài Lạy [Dm] Ngài cho con xin quy [F] y sám hối Những [D7] lỗi trót gây [G] ra rộng lòng dâng đoá [C] hoa

Video hướng dẫn