1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Dâng lên Cha 4 (Hôn Phối)

Thụy An
Nguồn: thanhcavietnam.net