1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Dâng lên Cha

Lm. MJ Trường Luân
Nguồn: thanhcavietnam.net