1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Dâng lên Chúa bánh thơm

Cuộn trang

1. Dâng lên [Am] Chúa bánh thơm ly rượu [F] nồng Dâng lên [Dm] Ngài tiếng [G7] hát hòa lệ [C] rơi [E7] Dâng môi [Am] cười nắng [C] sớm, dâng tiếng [F] thở [G] đêm [C] dài Dâng lên [Dm] Ngài tháng [E7] ngày bước trong [Am] đời ĐK. Nguyện dâng tương lai ngày [C] mai Tình thương của [Dm] Chúa dẫn con [C] đi [E] Tình [Am] thương đưa con [D7] vút [G] cao Qua bao tháng [F] năm không [E7] xót xa niềm [Am] đau 2. Dâng lên [Am] Chúa trái tim ươm mộng [F] mơ Bao nhiêu [Dm] lần đã [G7] khóc bên trời [C] mưa [E7] Dâng vui [Am] buồn sẽ [C] đến, dâng sướng [F] khổ [G] qua [C] rồi Dâng lên [Dm] Ngài trót [E7] một kiếp con [Am] người 3. Dâng lên [Am] Chúa trái tim ai mồ [F] côi Dâng lên [Dm] Ngài kiếp [G7] sống ai lẻ [C] loi [E7] Mong con [Am] thuyền ghé [C] bến, vui đến [F] mở [G] ân [C] tình Dâng lên [Dm] Ngài ước [E7] nguyện sẽ vô [Am] ngần

Video hướng dẫn