1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đắng lòng thanh niên

Cuộn trang

Vòng hợp âm: [Em] [C] [G] [D] [Em] Only C [C] Boy bánh bèo [G] Avatar Boys oh [D] ho [Em] Bao nhiêu năm cố gắng Tôi vẫn cứ thể sống [C] đơn côi Giống như [G] bao ai kia Còn đang lo toan tương lai [D] ngày mai Thế nên là [Em] tôi yêu em Tôi không mơ cao và tôi không [C] bon chen Mà giờ đại [G] gia cứ vây quanh em tôi Chẳng biết nên làm [D] thế nào. Ôi thật đắng [Em] lòng thanh niên Đã không có [C] tiền còn ăn chơi bánh bóng chơi [G] lô Với ước muốn mua xe hơi nhà [D] lầu Ôi thật đắng [Em] lòng thanh niên Khách hàng thân [C] thuộc chợ Kim Biên cứ thế yêu [G] em Mà giờ nhà nghèo thì làm cách [D] nào. Giờ thì anh [Em] đắng lòng rồi Giờ thì anh [C] đắng lòng rồi Bởi vì anh [G] biết nhà nghèo đâu dám yêu thương [D] em Giờ thì anh [Em] đắng lòng rồi Giờ thì anh [C] đắng lòng rồi Bởi vì anh [G] biết tiền không có nên em không [D] yêu. Đắng [Em] lòng.

Video hướng dẫn