highlight chords
Vòng hợp âm: [Em] [C] [G] [D]
[Em] Only C [C] Boy bánh bèo
[G] Avatar Boys oh [D] ho
[Em] Bao nhiêu năm cố gắng
Tôi vẫn cứ thể sống [C] đơn côi
Giống như [G] bao ai kia
Còn đang lo toan tương lai [D] ngày mai
Thế nên là [Em] tôi yêu em
Tôi không mơ cao và tôi không [C] bon chen
Mà giờ đại [G] gia cứ vây quanh em tôi
Chẳng biết nên làm [D] thế nào.
Ôi thật đắng [Em] lòng thanh niên
Đã không có [C] tiền còn ăn chơi bánh bóng chơi [G] lô
Với ước muốn mua xe hơi nhà [D] lầu
Ôi thật đắng [Em] lòng thanh niên
Khách hàng thân [C] thuộc chợ Kim Biên cứ thế yêu [G] em
Mà giờ nhà nghèo thì làm cách [D] nào.
Giờ thì anh [Em] đắng lòng rồi
Giờ thì anh [C] đắng lòng rồi
Bởi vì anh [G] biết nhà nghèo đâu dám yêu thương [D] em
Giờ thì anh [Em] đắng lòng rồi
Giờ thì anh [C] đắng lòng rồi
Bởi vì anh [G] biết tiền không có nên em không [D] yêu.
Đắng [Em] lòng.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đắng lòng thanh niên

OnlyC
Vòng hợp âm: [Em] [C] [G] [D]
[Em] Only C [C] Boy bánh bèo
[G] Avatar Boys oh [D] ho
[Em] Bao nhiêu năm cố gắng
Tôi vẫn cứ thể sống [C] đơn côi
Giống như [G] bao ai kia
Còn đang lo toan tương lai [D] ngày mai
Thế nên là [Em] tôi yêu em
Tôi không mơ cao và tôi không [C] bon chen
Mà giờ đại [G] gia cứ vây quanh em tôi
Chẳng biết nên làm [D] thế nào.
Ôi thật đắng [Em] lòng thanh niên
Đã không có [C] tiền còn ăn chơi bánh bóng chơi [G] lô
Với ước muốn mua xe hơi nhà [D] lầu
Ôi thật đắng [Em] lòng thanh niên
Khách hàng thân [C] thuộc chợ Kim Biên cứ thế yêu [G] em
Mà giờ nhà nghèo thì làm cách [D] nào.
Giờ thì anh [Em] đắng lòng rồi
Giờ thì anh [C] đắng lòng rồi
Bởi vì anh [G] biết nhà nghèo đâu dám yêu thương [D] em
Giờ thì anh [Em] đắng lòng rồi
Giờ thì anh [C] đắng lòng rồi
Bởi vì anh [G] biết tiền không có nên em không [D] yêu.
Đắng [Em] lòng.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com