1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Dâng mẹ

Cuộn trang

[Am] Lạy mẹ Mari-[C] a, mẹ Thiên [G] Chúa, mẹ đồng [Am] trinh [F] Đoàn con chung tiếng [C] hát chung tấm [Dm] lòng, dâng đời [Em] sống [Am] Lạy mẹ Maria, mẹ nhân [F] ái, mẹ hiển [C] vinh [Am] Mẹ chính là nữ [G] vương là trạng [Em] sứ, là mẹ [Am] con Con dâng [Am] mẹ đây tâm [C] hồn, đây trí [F] khôn [G] Cả dĩ vãng [C] cả hiện [F] tại với tương [C] lai [E7] Đức thiện [Am] toàn con cương [C] quyết gắng đi [F] tới Trông lên [Dm] mẹ là gương [Em] mẫu của đời [Am] con (Xin che [Dm] chở giờ sau [Em] hết qua trần [Am] gian) Yêu thanh [Am] bần, yêu vâng [C] lời, yêu khiết [Am] trinh [G] Và yêu [C] sống trên con [F] đường Chúa đi [C] xưa [Em] Xứng con [Dm] mẹ,con vui [C] bước tới thiên [F] chúa Hy sinh [Dm] nhiều vì bác [Em] ái quên lợi [Am] danh

Video hướng dẫn