highlight chords
[Am] Lạy mẹ Mari-[C] a, mẹ Thiên [G] Chúa, mẹ đồng [Am] trinh
[F] Đoàn con chung tiếng [C] hát chung tấm [Dm] lòng, dâng đời [Em] sống
[Am] Lạy mẹ Maria, mẹ nhân [F] ái, mẹ hiển [C] vinh 
[Am] Mẹ chính là nữ [G] vương là trạng [Em] sứ, là mẹ [Am] con
Con dâng [Am] mẹ đây tâm [C] hồn, đây trí [F] khôn 
[G] Cả dĩ vãng [C] cả hiện [F] tại với tương [C] lai
[E7] Đức thiện [Am] toàn con cương [C] quyết gắng đi [F] tới
Trông lên [Dm] mẹ là gương [Em] mẫu của đời [Am] con 
(Xin che [Dm] chở giờ sau [Em] hết qua trần [Am] gian)
Yêu thanh [Am] bần, yêu vâng [C] lời, yêu khiết [Am] trinh 
[G] Và yêu [C] sống trên con [F] đường Chúa đi [C] xưa
[Em] Xứng con [Dm] mẹ,con vui [C] bước tới thiên [F] chúa 
Hy sinh [Dm] nhiều vì bác [Em] ái quên lợi [Am] danh
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Dâng mẹ

Hoài Đức
[Am] Lạy mẹ Mari-[C] a, mẹ Thiên [G] Chúa, mẹ đồng [Am] trinh
[F] Đoàn con chung tiếng [C] hát chung tấm [Dm] lòng, dâng đời [Em] sống
[Am] Lạy mẹ Maria, mẹ nhân [F] ái, mẹ hiển [C] vinh 
[Am] Mẹ chính là nữ [G] vương là trạng [Em] sứ, là mẹ [Am] con
Con dâng [Am] mẹ đây tâm [C] hồn, đây trí [F] khôn 
[G] Cả dĩ vãng [C] cả hiện [F] tại với tương [C] lai
[E7] Đức thiện [Am] toàn con cương [C] quyết gắng đi [F] tới
Trông lên [Dm] mẹ là gương [Em] mẫu của đời [Am] con 
(Xin che [Dm] chở giờ sau [Em] hết qua trần [Am] gian)
Yêu thanh [Am] bần, yêu vâng [C] lời, yêu khiết [Am] trinh 
[G] Và yêu [C] sống trên con [F] đường Chúa đi [C] xưa
[Em] Xứng con [Dm] mẹ,con vui [C] bước tới thiên [F] chúa 
Hy sinh [Dm] nhiều vì bác [Em] ái quên lợi [Am] danh

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com