1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Dâng Ngài đời con

Lm. Nguyễn Hùng Cường - Phương Ý

Nguồn: thanhcavietnam.net