highlight chords
(Capo 2)
[C]    [Em]  [F]  [G]
当你老了 头发白了 睡意昏沉
[C]    [Em]    [F]    [G]
当你老了 走不动了 炉火旁打盹 回忆青春
[Am]   [Em]   [F]   [C]
多少人曾爱你青春欢唱的时辰
[Dm]   [G]   [C]
爱慕你的美丽 假意或真心
[Am]   [Em]   [F]   [C]
只有一个人还爱你虔诚的灵魂
[Dm]   [G]   [C]
爱你苍老的脸上的皱纹
[C]    [Em]  [F] [G] [C]
当你老了 眼眉低垂 灯火昏黄不定
[C]    [Em]  [F] [G]   [C]
风吹过来 你的消息 这就是我心里的歌

[Am]   [Em]   [F]   [C]
多少人曾爱你青春欢唱的时辰
[Dm]   [G]   [C]
爱慕你的美丽 假意或真心
[Am]   [Em]   [F]   [C]
只有一个人还爱你虔诚的灵魂
[Dm]   [G]   [C]
爱你苍老的脸上的皱纹
[C]    [Em]  [F] [G]   [C]
当我老了 我真希望 这首歌是唱给你的
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

当你老了

Triệu Chiếu
(Capo 2)
[C]    [Em]  [F]  [G]
当你老了 头发白了 睡意昏沉
[C]    [Em]    [F]    [G]
当你老了 走不动了 炉火旁打盹 回忆青春
[Am]   [Em]   [F]   [C]
多少人曾爱你青春欢唱的时辰
[Dm]   [G]   [C]
爱慕你的美丽 假意或真心
[Am]   [Em]   [F]   [C]
只有一个人还爱你虔诚的灵魂
[Dm]   [G]   [C]
爱你苍老的脸上的皱纹
[C]    [Em]  [F] [G] [C]
当你老了 眼眉低垂 灯火昏黄不定
[C]    [Em]  [F] [G]   [C]
风吹过来 你的消息 这就是我心里的歌

[Am]   [Em]   [F]   [C]
多少人曾爱你青春欢唱的时辰
[Dm]   [G]   [C]
爱慕你的美丽 假意或真心
[Am]   [Em]   [F]   [C]
只有一个人还爱你虔诚的灵魂
[Dm]   [G]   [C]
爱你苍老的脸上的皱纹
[C]    [Em]  [F] [G]   [C]
当我老了 我真希望 这首歌是唱给你的

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com