1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Dâng niềm cảm mến

Cuộn trang

1. Như dòng [Am] nến trôi trên bàn [F] thờ Tâm hồn [Dm] con lâng [Am] lâng niền cảm [F] mến vô [E7] bờ [Am] Xin tiến [Dm] dâng đời con [G] tin ươm bao ước [C] vọng Hằng [F] muốn sắc son một [E7] đời mến [Am] yêu. ĐK: Kính tiến [Am] Chúa, tình [G] yêu bao nhiêu [F] mà Có [Em] gì xin [Dm] hãy thánh hóa lòng [G] con Tình yêu [E7] mới bước tới ngày [Am] mai. 2. Bao ngày [Am] tháng trôi theo dòng [F] đời Tâm hồn [Dm] con lênh [Am] đênh tìm hạnh [F] phúc mong [E7] chờ [Am] Xin Chúa [Dm] thương, khi con [G] đây trông mong đến [C] Ngài Là [F] núi đá che chở [E7] người, tháng [Am] năm. 3. Như giọt [Am] nước tan trong rượu [F] lạnh Tâm hồn [Dm] con hân [Am] hoan hòa nhịp [F] với muôn [E7] người [Am] Xin Chúa [Dm] thương cho muôn [G] nơi an vui thái [C] bình Tình [F] Chúa thấm trong cuộc [E7] đời ước [Am] mơ.

Video hướng dẫn