1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Dáng tiên xuân ngời

Cuộn trang

1. Em là [Am] dòng nước mát, biển [F] cả bát ngát [Am] ngát Con sóng [G] xô thênh thang, tà [C] áo trôi ngút [Em] ngàn Em là [F] rừng thiên nhiên, cỏ [G] cây rất hiền Bạt ngàn [F] hương hoa, đồi xanh khoe dáng [G] tiên 2. Em rạng [Am] ngời chiếu sáng, điệu [F] đà dưới [Am] nắng Soi ánh [G] trên tay em, vạt [C] áo khoe sắc [Em] vàng Em đường [F] làng con đê, đồng [G] xanh lối về Nguồn cội [F] yêu thương, mãnh đất những miền [G] quê ĐK: Em như [F] ngọn lửa cháy sáng miên [G] man Áo gấm đêm [Em] hội, tung bay nét Việt [Am] Nam Gửi trọn vào [G] năm hương [Am] hoa, năm [Em] nét sum hòa Hòa [C] chung yêu [G] thương, chung lời [Am] ca. Em như [F] ngọn lửa cháy sáng miên [G] man Áo gấm đêm [Em] hội, tung bay nét Việt [Am] Nam Giao hòa non [G] xanh nước [Am] biết, hương [Em] sắc tơ tằm Tình [C] yêu an [G] vui mãi ngàn [Am] năm * Gửi vào [F] đây thướt [G] tha lã [Am] lơi Gửi vào [F] đây dáng [G] tiên xuân [Am] ngời

Video hướng dẫn