1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Dâng Trọn Cuộc Ðời

Phanxicô
Nguồn: catruong.com