highlight chords
Đành lòng sao [Am] anh khi tình ta đã lỡ làng rồi 
Đành lòng sao [Dm] anh lời chia tay quá muộn màng [Am] rồi
Lòng còn yêu [G] anh nói sao cho [C] vừa hết nghĩa yêu [Em] đương 
Buồn nào cho vơi hết tâm [E7] tình em gửi cho [Am] anh
Chỉ còn đêm [Am] nay khi ngày mai thuyền đã xa bờ 
Từng giọt mưa [Dm] rơi nghe lòng đau nhối quặn bồi [Am] hồi 
Nhìn người ra [G] đi biết bao [C] giờ mới gặp lại [Em] nhau 
Đêm nay mưa rơi nhiều biết anh [E7] còn thương nhớ tình [Am] ta
Mưa [Am] rơi, [G] mưa rơi buồn [Am] bã như khóc [A7] thầm ai đã [Am] phụ tôi 
Mưa [Dm] rơi mưa rơi ước vào hồn [C] tôi đang sắp phút chia [E7] ly 
Ra [Am] đi anh [G] vui cùng duyên [Am] mới quên kỉ [A7] niệm dưới mái [Am] trường xưa 
Mà tại [Dm] sao em đâu có tội tình [Am] gì 
Khi [Em] anh nói câu giã từ đành [E7] chạy theo gấm nhung giàu [Am] sang
Đành lòng sao [Am] anh khi thuyền neo sang đậu khác bờ 
Lòng còn yêu [Dm] anh vì yêu anh em có tội tình [Am] gì 
Đành lòng ra [G] đi bước theo [C] người bỏ lại tình [Em] tôi 
Bao nhiêu ân tình xin trả [E7] lại dưới mái trường [Am] xưa
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đành lòng sao anh

Hoàng Nghĩa
Đành lòng sao [Am] anh khi tình ta đã lỡ làng rồi 
Đành lòng sao [Dm] anh lời chia tay quá muộn màng [Am] rồi
Lòng còn yêu [G] anh nói sao cho [C] vừa hết nghĩa yêu [Em] đương 
Buồn nào cho vơi hết tâm [E7] tình em gửi cho [Am] anh
Chỉ còn đêm [Am] nay khi ngày mai thuyền đã xa bờ 
Từng giọt mưa [Dm] rơi nghe lòng đau nhối quặn bồi [Am] hồi 
Nhìn người ra [G] đi biết bao [C] giờ mới gặp lại [Em] nhau 
Đêm nay mưa rơi nhiều biết anh [E7] còn thương nhớ tình [Am] ta
Mưa [Am] rơi, [G] mưa rơi buồn [Am] bã như khóc [A7] thầm ai đã [Am] phụ tôi 
Mưa [Dm] rơi mưa rơi ước vào hồn [C] tôi đang sắp phút chia [E7] ly 
Ra [Am] đi anh [G] vui cùng duyên [Am] mới quên kỉ [A7] niệm dưới mái [Am] trường xưa 
Mà tại [Dm] sao em đâu có tội tình [Am] gì 
Khi [Em] anh nói câu giã từ đành [E7] chạy theo gấm nhung giàu [Am] sang
Đành lòng sao [Am] anh khi thuyền neo sang đậu khác bờ 
Lòng còn yêu [Dm] anh vì yêu anh em có tội tình [Am] gì 
Đành lòng ra [G] đi bước theo [C] người bỏ lại tình [Em] tôi 
Bao nhiêu ân tình xin trả [E7] lại dưới mái trường [Am] xưa

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com