highlight chords
[E] Bao lâu nay ta luôn sát [B] bên
Tay trong tay tình yêu vững [F#m] bền
Càng xa càng phải vui [A] lên
Cuộc đời là [E] thế đó em cách chia vô thường
Và [B] rồi đến khi tiễn em lên đường
Và [F#m] rồi sorry sorry [A] sorry sorry.
[E] Mai đây ai kia yêu em đón [B] về
Đem yêu thương trao em thốt [F#m] lên
Cả ngày nhìn em say [A] mê
Và rồi người [E] mới sẽ yêu sẽ thương vô cùng
Và [B] rồi nhớ em nhớ em vô cùng
Tuy [F#m] nhiên sorry sorry [A] sorry sorry.
ĐK:
[E] Thế là hết ngày ấy thế là hết
[B] Thế là hết ngày ấy thế là hết
[F#m] Ngày nào mình sống cùng vậy mà giờ mình chẳng cần nhau nữa
[A] Ngày nào mình sống cùng vậy mà giờ mình đôi ta đôi đường.
[E] Thế là hết ngày ấy thế là hết
[B] Thế là hết ngày ấy thế là hết
[F#m] Ngày nào mình sống cùng vậy mà giờ mình chẳng cần nhau nữa
[A] Ngày nào mình sống cùng vậy mà giờ mình đôi ta đôi [E] đường.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đành tiễn em

Nguyễn Hải Phong
[E] Bao lâu nay ta luôn sát [B] bên
Tay trong tay tình yêu vững [F#m] bền
Càng xa càng phải vui [A] lên
Cuộc đời là [E] thế đó em cách chia vô thường
Và [B] rồi đến khi tiễn em lên đường
Và [F#m] rồi sorry sorry [A] sorry sorry.
[E] Mai đây ai kia yêu em đón [B] về
Đem yêu thương trao em thốt [F#m] lên
Cả ngày nhìn em say [A] mê
Và rồi người [E] mới sẽ yêu sẽ thương vô cùng
Và [B] rồi nhớ em nhớ em vô cùng
Tuy [F#m] nhiên sorry sorry [A] sorry sorry.
ĐK:
[E] Thế là hết ngày ấy thế là hết
[B] Thế là hết ngày ấy thế là hết
[F#m] Ngày nào mình sống cùng vậy mà giờ mình chẳng cần nhau nữa
[A] Ngày nào mình sống cùng vậy mà giờ mình đôi ta đôi đường.
[E] Thế là hết ngày ấy thế là hết
[B] Thế là hết ngày ấy thế là hết
[F#m] Ngày nào mình sống cùng vậy mà giờ mình chẳng cần nhau nữa
[A] Ngày nào mình sống cùng vậy mà giờ mình đôi ta đôi [E] đường.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com