1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đành tiễn em

Cuộn trang

[E] Bao lâu nay ta luôn sát [B] bên Tay trong tay tình yêu vững [F#m] bền Càng xa càng phải vui [A] lên Cuộc đời là [E] thế đó em cách chia vô thường Và [B] rồi đến khi tiễn em lên đường Và [F#m] rồi sorry sorry [A] sorry sorry. [E] Mai đây ai kia yêu em đón [B] về Đem yêu thương trao em thốt [F#m] lên Cả ngày nhìn em say [A] mê Và rồi người [E] mới sẽ yêu sẽ thương vô cùng Và [B] rồi nhớ em nhớ em vô cùng Tuy [F#m] nhiên sorry sorry [A] sorry sorry. ĐK: [E] Thế là hết ngày ấy thế là hết [B] Thế là hết ngày ấy thế là hết [F#m] Ngày nào mình sống cùng vậy mà giờ mình chẳng cần nhau nữa [A] Ngày nào mình sống cùng vậy mà giờ mình đôi ta đôi đường. [E] Thế là hết ngày ấy thế là hết [B] Thế là hết ngày ấy thế là hết [F#m] Ngày nào mình sống cùng vậy mà giờ mình chẳng cần nhau nữa [A] Ngày nào mình sống cùng vậy mà giờ mình đôi ta đôi [E] đường.

Video hướng dẫn