1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đạo hiếu làm con

Cuộn trang

1. Đi khắp thế [Em] gian không [D] ai tốt bằng [G] mẹ Gánh nặng cuộc [Em] đời không [D] ai khổ bằng [Em] cha Nước biển mênh [Am] mông không [D] đong đầy tình [G] mẹ Mây trời lồng [Bm] lộng không [D] phủ kín công [G] cha 2. Đi khắp thế [Em] gian con [D] luôn nghĩ về [G] mẹ Gánh nặng cuộc [Em] đời con [D] luôn nghĩ về [Em] cha Nước biển mênh [Am] mông con [D] xin làm thuyền [G] nhỏ Mây trời lồng [Bm] lộng con [D] là cánh chim [Em] non ĐK: Tần tảo sớm [D] hôm mẹ nuôi con nên [G] người Mang tấm thân [D] gầy cha che chở đời [G] con Ai còn [D] mẹ xin đừng làm mẹ [Am] khóc Đừng để [D] buồn lên [Bm] mắt mẹ nghe [Em] không Nào ai có [D] cha xin đừng làm cha [Bm] khổ Suốt cuộc [D] đời câu [Bm] đạo hiếu làm [Em] đầu.

Video hướng dẫn