highlight chords
Con [Em] quỳ con lạy mẹ [Am] cha
Ơn cha nghĩa [B7] mẹ con đền được là [Em] bao
Năm [D] dài tháng rộng gian [G] nan
Nuôi đàn [Am] con khôn lớn nên [Em] người.
Ân [D] tình sâu đậm mẹ [Em] cha
Thương con vô bến vô [Am] bờ
Công [D] cha như núi cao [G] vời
Nghĩa mẹ như [B7] nước biển khơi dạt [Em] dào.
Nhớ những đêm lạnh [C] giá
Cha ôm con sưởi ấm trong [Am] lòng
[Em] Nhớ những ngày con ốm [Am] đau
Mẹ thương con thức trắng đêm [G] thâu.
[D] Nay con về đây bao năm ngược xuôi
Bôn ba thăm lại mẹ [C] cha
Đêm [B7] ngày mong chờ tin [Em] con.
Con quỳ con lạy mẹ [Am] cha
Ơn cha nghĩa [B7] mẹ con đền được là [Em] bao
Quê [D] nghèo lối cũ còn [G] đây
Nhưng mẹ [Am] cha nơi chín suối chân [Em] mây.
Ơn [D] sâu nghĩa nặng lòng [Em] con
Xin luôn ghi nhớ trong [Am] lòng
Đạo [D] con chữ hiếu đi [G] đầu
Ơn cha nghĩa [B7] mẹ khắc sâu trọn [Em] đời.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đạo làm con

Ngọc Sơn (trẻ)
Con [Em] quỳ con lạy mẹ [Am] cha
Ơn cha nghĩa [B7] mẹ con đền được là [Em] bao
Năm [D] dài tháng rộng gian [G] nan
Nuôi đàn [Am] con khôn lớn nên [Em] người.
Ân [D] tình sâu đậm mẹ [Em] cha
Thương con vô bến vô [Am] bờ
Công [D] cha như núi cao [G] vời
Nghĩa mẹ như [B7] nước biển khơi dạt [Em] dào.
Nhớ những đêm lạnh [C] giá
Cha ôm con sưởi ấm trong [Am] lòng
[Em] Nhớ những ngày con ốm [Am] đau
Mẹ thương con thức trắng đêm [G] thâu.
[D] Nay con về đây bao năm ngược xuôi
Bôn ba thăm lại mẹ [C] cha
Đêm [B7] ngày mong chờ tin [Em] con.
Con quỳ con lạy mẹ [Am] cha
Ơn cha nghĩa [B7] mẹ con đền được là [Em] bao
Quê [D] nghèo lối cũ còn [G] đây
Nhưng mẹ [Am] cha nơi chín suối chân [Em] mây.
Ơn [D] sâu nghĩa nặng lòng [Em] con
Xin luôn ghi nhớ trong [Am] lòng
Đạo [D] con chữ hiếu đi [G] đầu
Ơn cha nghĩa [B7] mẹ khắc sâu trọn [Em] đời.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com