1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đạo làm con

Cuộn trang

Con [Em] quỳ con lạy mẹ [Am] cha Ơn cha nghĩa [B7] mẹ con đền được là [Em] bao Năm [D] dài tháng rộng gian [G] nan Nuôi đàn [Am] con khôn lớn nên [Em] người. Ân [D] tình sâu đậm mẹ [Em] cha Thương con vô bến vô [Am] bờ Công [D] cha như núi cao [G] vời Nghĩa mẹ như [B7] nước biển khơi dạt [Em] dào. Nhớ những đêm lạnh [C] giá Cha ôm con sưởi ấm trong [Am] lòng [Em] Nhớ những ngày con ốm [Am] đau Mẹ thương con thức trắng đêm [G] thâu. [D] Nay con về đây bao năm ngược xuôi Bôn ba thăm lại mẹ [C] cha Đêm [B7] ngày mong chờ tin [Em] con. Con quỳ con lạy mẹ [Am] cha Ơn cha nghĩa [B7] mẹ con đền được là [Em] bao Quê [D] nghèo lối cũ còn [G] đây Nhưng mẹ [Am] cha nơi chín suối chân [Em] mây. Ơn [D] sâu nghĩa nặng lòng [Em] con Xin luôn ghi nhớ trong [Am] lòng Đạo [D] con chữ hiếu đi [G] đầu Ơn cha nghĩa [B7] mẹ khắc sâu trọn [Em] đời.

Video hướng dẫn