1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đạo Phật

Cuộn trang

Đạo [Am] Phật là đạo từ [C] bi Giúp người giác [Em] ngộ lương tâm nhẹ [Am] nhàng Đạo [C] Phật quý báu vô vàng Là liều thuốc [Am] trị muôn ngàn khổ [Dm] đau Đạo [G] Phật giải thích vì [F] sao Chúng sanh lận [Em] đận lao đao luân [Am] hồi Đạo [C] Phật đạo của muôn [F] người Rỏ ràng chân [Am] lý học rồi ngợi [Dm] ca Đạo [G] Phật đạo của muôn [Em] nhà Chăm lo thờ [G] phượng Phật Đà ban [C] ơn Đạo [G] phật vĩnh cửu người [Am] ơi Tự mình kiểm [G] chứng ngàn đời vẫn [C] tin Đạo [Am] Phật đạo của chúng [Dm] sinh Ai tin theo [G] Phật gia đình an [C] vui Đạo [Am] Phật danh lợi tiền [F] tài Chỉ là bọt [Am] biển lâu đài vọng [Dm] tâm Đạo [G] Phật vi diệu thần [F] thâm Từ bi cứu [Em] khổ [E7] Quan Âm nhiệm [Am] mầu

Video hướng dẫn