highlight chords
[Gm] Một đạo tràng trang [Bb] nghiêm
Một đạo [Eb] tràng thanh [Gm] tịnh
[F] Cùng niệm A Di [Gm] Đà, dù đi đứng nằm [Cm] ngồi 
Đều nhất [F] tâm bất [Bb] loạn [C] luôn niệm A di [F] đà
[Gm] Cùng ngồi lại bên [C] nhau [F] ta niệm A Di [Gm] Đà!
[Gm] Một đạo tràng an [Bb] vui 
Dạy mọi [Eb] người tâm [Gm] thiện 
[F] Cùng niệm A Di [Gm] Đà, dù đang lúc làm [Cm] gì 
Đều nhất [F] tâm bất [Bb] loạn [C] luôn niệm A di [F] đà
[Gm] Ngày ngày được an [C] vui, [F] trong niệm A Di [Gm] Đà
Nam mô A Di [C] Đà Phật [F] cho chúng con vượt [Bb] qua 
[Eb] Thân không mang bao [Ab] tật bệnh [C] Tâm không còn ưu [F] phiền 
[Gm] Gia quyến được đoàn [Cm] viên cùng quay về bờ [D] giác 
[Bb] Sống trong niềm an [Eb] lạc, [F] ngày đêm niệm Di [Gm] Đà
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đạo tràng tịnh độ

Trung Hậu
[Gm] Một đạo tràng trang [Bb] nghiêm
Một đạo [Eb] tràng thanh [Gm] tịnh
[F] Cùng niệm A Di [Gm] Đà, dù đi đứng nằm [Cm] ngồi 
Đều nhất [F] tâm bất [Bb] loạn [C] luôn niệm A di [F] đà
[Gm] Cùng ngồi lại bên [C] nhau [F] ta niệm A Di [Gm] Đà!
[Gm] Một đạo tràng an [Bb] vui 
Dạy mọi [Eb] người tâm [Gm] thiện 
[F] Cùng niệm A Di [Gm] Đà, dù đang lúc làm [Cm] gì 
Đều nhất [F] tâm bất [Bb] loạn [C] luôn niệm A di [F] đà
[Gm] Ngày ngày được an [C] vui, [F] trong niệm A Di [Gm] Đà
Nam mô A Di [C] Đà Phật [F] cho chúng con vượt [Bb] qua 
[Eb] Thân không mang bao [Ab] tật bệnh [C] Tâm không còn ưu [F] phiền 
[Gm] Gia quyến được đoàn [Cm] viên cùng quay về bờ [D] giác 
[Bb] Sống trong niềm an [Eb] lạc, [F] ngày đêm niệm Di [Gm] Đà

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com