1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đạo tràng tịnh độ

Cuộn trang

[Gm] Một đạo tràng trang [Bb] nghiêm Một đạo [Eb] tràng thanh [Gm] tịnh [F] Cùng niệm A Di [Gm] Đà, dù đi đứng nằm [Cm] ngồi Đều nhất [F] tâm bất [Bb] loạn [C] luôn niệm A di [F] đà [Gm] Cùng ngồi lại bên [C] nhau [F] ta niệm A Di [Gm] Đà! [Gm] Một đạo tràng an [Bb] vui Dạy mọi [Eb] người tâm [Gm] thiện [F] Cùng niệm A Di [Gm] Đà, dù đang lúc làm [Cm] gì Đều nhất [F] tâm bất [Bb] loạn [C] luôn niệm A di [F] đà [Gm] Ngày ngày được an [C] vui, [F] trong niệm A Di [Gm] Đà Nam mô A Di [C] Đà Phật [F] cho chúng con vượt [Bb] qua [Eb] Thân không mang bao [Ab] tật bệnh [C] Tâm không còn ưu [F] phiền [Gm] Gia quyến được đoàn [Cm] viên cùng quay về bờ [D] giác [Bb] Sống trong niềm an [Eb] lạc, [F] ngày đêm niệm Di [Gm] Đà

Video hướng dẫn