1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đáp ca: hồn con kêu khấn

Thế Thông
Nguồn: thanhcavietnam.net