1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đáp lời sông núi

Cuộn trang

Đáp lời sông [Gm] núi, anh em [Cm] ta đáp lời sông [Gm] núi Tổ quốc lâm [F] nguy, xương máu [Dm] này ta nguyện hiến [Gm] dâng Đáp lời sông núi, anh em [Cm] ta đáp lời sông [Gm] núi Quyết bảo vệ giang [F] san, ta thà [D7] chết cho quê [Gm] hương. Đây muôn triệu con tim, [Cm] đây muôn triệu khối [D] óc Cùng dòng [F] máu Việt [Gm] Nam [Cm] Đây Hưng Đạo Vương, [Dm] đây Lý Lê [Gm] Trần Bốn ngàn [F] năm, chưa một [Dm] lần khuất phục ngoại [Gm] xâm. Đáp lời sông [Gm] núi, anh em [Cm] ta đáp lời sông [Gm] núi Tổ quốc lâm [F] nguy, xương máu [Dm] này ta nguyện hiến [Gm] dâng Đáp lời sông núi, anh em [Cm] ta đáp lời sông [Gm] núi Quyết bảo vệ giang [F] san, ta thà [D7] chết cho quê [Gm] hương. Quyết bảo vệ giang [Cm] san, từng tấc [D] đất, từng cây [Gm] cỏ Từng phố [Bb] phường, từng con [Cm] đường, từng bờ [D] biển quê [Gm] hương * Việt [Cm] Nam! Việt [F] Nam! Việt [Gm] Nam.

Video hướng dẫn