highlight chords
				             [Fm]             [C#]        
Tâm hồn tôi nhẹ bay...bên nụ hôn nồng say... 
 [D#]             [Fm]          
Nhưng tôi đâu hay...lời dối trá mãi quanh tôi... 
 [Fm]            [C#]        
Tưởng như ngày mai...cười trong niềm vui... 
 [D#]                             [Fm] 
Thức giấc chợt khóc ào lên...không còn ai gần bên..yeah.... 
 

 [Fm]            [C#]          
Khi nhận ra...sự thật kia là những gian dối... 
 [G#]            [D#]              [Fm] 
Ngồi một mình...tìm bóng dáng em theo lời gian dối.... 


          [C#]                  [G#] 
Đập tan lời yêu... không còn chi...đập tan ngày tháng.. 
                [D#]             
Như là trò đùa tình yêu...hãy ngưng lại và hãy xa tôi.... 
 [Fm]            [C#]              
Vòng xoáy thời gian...là từng ngày buồn thật nhiều .. 
  [G#]         [D#]                [Fm]  
Vì sao...vì người chỉ gửi lời gian dối cho tôi mà thôi. ..... 
 

 [Fm]            [C#]         
Đi về đâu ngày mai...khi màn đêm giờ đây... 
 [D#]             [Fm]          
Vây xung quanh tôi..là bóng dáng của hôm nào... 
 [Fm]           [C#]        
Tìm trong màn đêm...màu đen buồn đau.... 
 [D#]                             [Fm] 
Thức giấc chợt khóc òa lên...không còn ai gần bên...yeah... 
 

 [Fm]            [C#]          
Khi nhận ra...sự thật kia là những gian dối... 
 [G#]            [D#]              [Fm] 
Ngồi một mình...tìm bóng dáng em theo lời gian dối.... 
 

          [C#]                  [G#] 
Đập tan lời yêu... không còn chi...đập tan ngày tháng.. 
                [D#]             
Như là trò đùa tình yêu...hãy ngưng lại và hãy xa tôi.... 
 [Fm]            [C#]              
Vòng xoáy thời gian...là từng ngày buồn thật nhiều .. 
  [G#]        [D#]                 [Fm]  
Vì sao...vì người chỉ gửi lời gian dối cho tôi mà thôi. ..... 
 

          [C#]                  [G#] 
Đập tan lời yêu... không còn chi...đập tan ngày tháng.. 
                [D#]             
Như là trò đùa tình yêu...hãy ngưng lại và hãy xa tôi.... 
 [Fm]            [C#]              
Vòng xoáy thời gian...là từng ngày buồn thật nhiều .. 
  [G#]         [D#]                [Fm]   
Vì sao...vì người chỉ gửi lời gian dối cho tôi mà thôi. ...... 
 

				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đập tan

				             [Fm]             [C#]        
Tâm hồn tôi nhẹ bay...bên nụ hôn nồng say... 
 [D#]             [Fm]          
Nhưng tôi đâu hay...lời dối trá mãi quanh tôi... 
 [Fm]            [C#]        
Tưởng như ngày mai...cười trong niềm vui... 
 [D#]                             [Fm] 
Thức giấc chợt khóc ào lên...không còn ai gần bên..yeah.... 
 

 [Fm]            [C#]          
Khi nhận ra...sự thật kia là những gian dối... 
 [G#]            [D#]              [Fm] 
Ngồi một mình...tìm bóng dáng em theo lời gian dối.... 


          [C#]                  [G#] 
Đập tan lời yêu... không còn chi...đập tan ngày tháng.. 
                [D#]             
Như là trò đùa tình yêu...hãy ngưng lại và hãy xa tôi.... 
 [Fm]            [C#]              
Vòng xoáy thời gian...là từng ngày buồn thật nhiều .. 
  [G#]         [D#]                [Fm]  
Vì sao...vì người chỉ gửi lời gian dối cho tôi mà thôi. ..... 
 

 [Fm]            [C#]         
Đi về đâu ngày mai...khi màn đêm giờ đây... 
 [D#]             [Fm]          
Vây xung quanh tôi..là bóng dáng của hôm nào... 
 [Fm]           [C#]        
Tìm trong màn đêm...màu đen buồn đau.... 
 [D#]                             [Fm] 
Thức giấc chợt khóc òa lên...không còn ai gần bên...yeah... 
 

 [Fm]            [C#]          
Khi nhận ra...sự thật kia là những gian dối... 
 [G#]            [D#]              [Fm] 
Ngồi một mình...tìm bóng dáng em theo lời gian dối.... 
 

          [C#]                  [G#] 
Đập tan lời yêu... không còn chi...đập tan ngày tháng.. 
                [D#]             
Như là trò đùa tình yêu...hãy ngưng lại và hãy xa tôi.... 
 [Fm]            [C#]              
Vòng xoáy thời gian...là từng ngày buồn thật nhiều .. 
  [G#]        [D#]                 [Fm]  
Vì sao...vì người chỉ gửi lời gian dối cho tôi mà thôi. ..... 
 

          [C#]                  [G#] 
Đập tan lời yêu... không còn chi...đập tan ngày tháng.. 
                [D#]             
Như là trò đùa tình yêu...hãy ngưng lại và hãy xa tôi.... 
 [Fm]            [C#]              
Vòng xoáy thời gian...là từng ngày buồn thật nhiều .. 
  [G#]         [D#]                [Fm]   
Vì sao...vì người chỉ gửi lời gian dối cho tôi mà thôi. ...... 
 

				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com