Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đất nước mến thương

Cuộn trang

Cha mẹ cho [Am] em một hình hài Thầy cô cho [G] em cả kiến [C] thức Và theo tháng [G] năm em lớn nhanh Ai cũng mong [E] sao em thành [Am] người [C] Nhưng em chỉ thành [G] người khi [F] em sống giữa cuộc [G] đời [Dm] Em chỉ thành người khi [G] em sống với quê [C] hương. Dạt dào tình [G] yêu một đất [F] nước mến [G] thương Đất nước mến thương cho em thành [Am] người