Đất nước mến thương

≣≣
Cha mẹ cho [Am] em một hình hài
Thầy cô cho [G] em cả kiến [C] thức
Và theo tháng [G] năm em lớn nhanh
Ai cũng mong [E] sao em thành [Am] người
[C] Nhưng em chỉ thành [G] người khi [F] em sống giữa cuộc [G] đời
[Dm] Em chỉ thành người khi [G] em sống với quê [C] hương.
Dạt dào tình [G] yêu một đất [F] nước mến [G] thương
Đất nước mến thương cho em thành [Am] người
Danh sách hợp âm (Click để tắt)