1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đất nước mình ngộ quá phải không anh?

Cuộn trang

1. Đất nước [Em] mình ngộ quá phải không anh? Bốn ngàn [G] tuổi mà dân không chịu [Em] lớn Bốn ngàn [G] tuổi mà vẫn còn bú [C] mớm Trước những [B7] bất công vẫn không biết kêu đòi Đất nước [Em] mình lạ quá phải [G] không anh? Những chiếc bánh [Am] chưng vô cùng kì [G] vĩ Những dự [Em] án và tượng đài nghìn [C] tỉ Sinh mạng con [B7] người chỉ như cái [Em] móng tay ĐK: Đất nước [G] mình buồn quá phải [Em] không anh? Biển bạc, rừng [Am] xanh, cánh đồng lúa [F] biếc Rừng đã [Am] hết và biển thì đang [C] chết Những con [B7] thuyền nằm nhớ sóng khơi xa 2. Đất nước [Em] mình thương quá phải [G] không anh Mỗi đứa trẻ [Am] sinh ra đã gánh nợ nần ông cha [Em] để lại Di sản cho mai [B7] sau có gì để cháu con ta trang trải Đứng trước năm châu mà không phải [Em] cúi đầu Đất nước [Em] mình rồi sẽ về đâu anh? Anh không [G] biết em làm sao biết [Em] được Câu hỏi gửi [B7] trời xanh, gửi người sau, người [D] trước Ai trả [B7] lời dùm đất nước sẽ [Em] về đâu

Video hướng dẫn