Đất nước

≣≣
[Dm] Đất nước [Gm] tôi thon thả giọt đàn [Dm] bầu
Nghe dịu nỗi [Am7] đau của mẹ
Ba lần tiễn [Gm] con đi hai [C] lần khóc thầm lặng [Am7] lẽ
Các anh không về mình mẹ lặng [Dm] im
Đất nước [Gm] tôi, đất nước tôi, [Am7] đất nước [Bb] tôi
Từ thuở còn nằm [C] nôi, sáng chắn bão [Bb] giông chiều ngăn nắng [Dm] lửa
Lao xao trưa [Am7] hè một giọng ca [Bb] dao, lao xao trưa [Am7] hè một giọng ca [Dm] dao
Xin hát về [Am7] người đất nước [Dm] ơi, xin hát về [Am7] mẹ tổ quốc [Dm] ơi
Suốt đời lam lũ thương luỹ tre [Am7] làng bãi dâu bến [F] nước
Yêu trọn tình [Am7] đời muối mặn gừng [Dm] cay
Xin hát về [Am7] người đất nước [Dm] ơi, xin hát về [Am7] mẹ tổ quốc [Dm] ơi
Mấy mùa không ngủ ngăn bước quân [Am7] thù phía nam phía [F] bắc
Vai mẹ lại [Am7] gầy gánh gạo nuôi [Dm] con
[Dm] Đất nước [Gm] tôi thon thả giọt đàn [Dm] bầu
Nghe dịu nỗi [Am7] đau của mẹ
Ba lần tiễn [Gm] con đi hai [C] lần khóc thầm lặng [Am7] lẽ
Các anh không về mình mẹ lặng [Dm] im
Đất nước [Gm] tôi, đất nước tôi, [Am7] đất nước [Bb] tôi
Từ thuở còn nằm [C] nôi, sáng chắn bão [Bb] giông chiều ngăn nắng [Dm] lửa
Lao xao trưa [Am7] hè một giọng ca [Bb] dao, lao xao trưa [Am7] hè một giọng ca [Dm] dao
Xin hát về [Am7] người đất nước [Dm] ơi xin hát về [Am7] mẹ tổ quốc [Dm] ơi
Tảo tần chung thuỷ như những câu [Am7] hò lắng trong tiếng [F] sáo
Đêm lại dặt [Am7] dìu tiếng mẹ ru [Dm] con
Xin hát về [Am7] người đất nước [Dm] ơi xin hát về [Am7] mẹ tổ quốc [Dm] ơi
Vẫn còn gian khổ hạt thóc chia [Am7] đều dẫu no dẫu [F] đói
Ta vẫn vẹn [Am7] tình đắng ngọt cùng [Dm] vui
Đất nước [Gm] tôi, đất nước tôi, [Am7] đất nước [Bb] tôi
Sáng ngời muôn [Dm] thuở khi trăng đã [Am7] vào cửa sổ đòi [Dm] thơ
Danh sách hợp âm (Click để tắt)