highlight chords
Mẹ đào [Dm] hầm, mẹ đào hầm từ lúc tóc còn [Gm] xanh
Nay mẹ đã phơ phơ đầu [Dm] bạc
Mẹ vẫn đào hầm mẹ vẫn đào hầm dưới tầm đại [Bb] bác.
Bao đêm [Dm] rồi tiếng cuốc vọng năm [Gm] canh
[Dm] Tiếng cuốc năm canh nặng tình đất [F] nước
Hầm mẹ [Gm] giăng như luỹ như [Dm] thành
Che [C] chở mỗi bước chân con [Dm] bước
[Dm] Đất nước mênh mông quân thù không xâm hết [F] được
Lòng mẹ [Gm] rộng vô [Dm] cùng
Mẹ [C] giấu cả sư đoàn dưới [F] đất 
Nơi hầm tối là [Dm] nơi sáng nhất
[F] Nơi con nhìn ra sức [Dm] mạnh Việt [Gm] Nam 
[Dm] Có những đoàn [Bb] quân từ trong lòng [C] đất
Xông lên [F] bạt vía quân [G] thù 
Xung quanh [C] chúng đều là trận [A] địa 
[Dm] Đất quê ta mênh mông [C] lòng mẹ [A7] rộng vô [Dm] cùng
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đất quê ta mênh mông

Hoàng Hiệp , Dương Hương Ly
Mẹ đào [Dm] hầm, mẹ đào hầm từ lúc tóc còn [Gm] xanh
Nay mẹ đã phơ phơ đầu [Dm] bạc
Mẹ vẫn đào hầm mẹ vẫn đào hầm dưới tầm đại [Bb] bác.
Bao đêm [Dm] rồi tiếng cuốc vọng năm [Gm] canh
[Dm] Tiếng cuốc năm canh nặng tình đất [F] nước
Hầm mẹ [Gm] giăng như luỹ như [Dm] thành
Che [C] chở mỗi bước chân con [Dm] bước
[Dm] Đất nước mênh mông quân thù không xâm hết [F] được
Lòng mẹ [Gm] rộng vô [Dm] cùng
Mẹ [C] giấu cả sư đoàn dưới [F] đất 
Nơi hầm tối là [Dm] nơi sáng nhất
[F] Nơi con nhìn ra sức [Dm] mạnh Việt [Gm] Nam 
[Dm] Có những đoàn [Bb] quân từ trong lòng [C] đất
Xông lên [F] bạt vía quân [G] thù 
Xung quanh [C] chúng đều là trận [A] địa 
[Dm] Đất quê ta mênh mông [C] lòng mẹ [A7] rộng vô [Dm] cùng

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com