1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đất quê ta mênh mông

Cuộn trang

Mẹ đào [Dm] hầm, mẹ đào hầm từ lúc tóc còn [Gm] xanh Nay mẹ đã phơ phơ đầu [Dm] bạc Mẹ vẫn đào hầm mẹ vẫn đào hầm dưới tầm đại [Bb] bác. Bao đêm [Dm] rồi tiếng cuốc vọng năm [Gm] canh [Dm] Tiếng cuốc năm canh nặng tình đất [F] nước Hầm mẹ [Gm] giăng như luỹ như [Dm] thành Che [C] chở mỗi bước chân con [Dm] bước [Dm] Đất nước mênh mông quân thù không xâm hết [F] được Lòng mẹ [Gm] rộng vô [Dm] cùng Mẹ [C] giấu cả sư đoàn dưới [F] đất Nơi hầm tối là [Dm] nơi sáng nhất [F] Nơi con nhìn ra sức [Dm] mạnh Việt [Gm] Nam [Dm] Có những đoàn [Bb] quân từ trong lòng [C] đất Xông lên [F] bạt vía quân [G] thù Xung quanh [C] chúng đều là trận [A] địa [Dm] Đất quê ta mênh mông [C] lòng mẹ [A7] rộng vô [Dm] cùng

Video hướng dẫn