highlight chords
Người Việt [Am] Nam, dân Việt [F] Nam, đất [G] nước Việt [Am] Nam
Người Việt [Dm] Nam, dân Việt [G] Nam, đất [Em] nước Việt [Am] Nam.
Bốn ngàn [Am] năm Đinh Lý Trần [F] Lê, từ Bà [G] Trưng Bà [Am] Triệu
Sông Bạch [Dm] Đằng âm vang trong [G] gió
Sóng Rạch [Em] Gầm chôn xác quân ngoại [Am] xâm
Tiếng vó [G] ngựa rền vang bờ [C] cõi
Những người [Em] con đất Việt oai [Am] hùng.
Vẫn ngàn [Am] năm dòng máu Việt [F] Nam từ hồn [G] thiêng sông [Am] núi
Tiếng trống [Dm] đồng âm vang rừng [G] núi
Thấm máu [Em] đào trên đất mẹ yêu [Am] thương
Hãy giữ [G] lấy màu xanh bờ [C] cõi
Đất Việt [Em] ơi muôn thuở bên [Am] người.
Đẹp biết [Dm] bao [G] quê hương Việt [Am] Nam
Đẹp biết [G] bao tiếng ru giữa trưa [C] hè
Con muốn [Dm] hôn ngàn lần lên [G] đất
Đất mẹ Việt [Em] Nam mãi ôm con vào [Am] lòng.
Triệu trái [Dm] tim [G] con người Việt [Am] Nam
Triệu cánh [G] tay xây đắp nước non [C] này
Nắm chặt [Dm] tay giữ yên bờ [G] cõi
Tiếng vọng [Em] ngàn đời sử sách mãi còn lưu [Am] danh.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đất Việt tiếng vọng ngàn đời

Lê Quang
Người Việt [Am] Nam, dân Việt [F] Nam, đất [G] nước Việt [Am] Nam
Người Việt [Dm] Nam, dân Việt [G] Nam, đất [Em] nước Việt [Am] Nam.
Bốn ngàn [Am] năm Đinh Lý Trần [F] Lê, từ Bà [G] Trưng Bà [Am] Triệu
Sông Bạch [Dm] Đằng âm vang trong [G] gió
Sóng Rạch [Em] Gầm chôn xác quân ngoại [Am] xâm
Tiếng vó [G] ngựa rền vang bờ [C] cõi
Những người [Em] con đất Việt oai [Am] hùng.
Vẫn ngàn [Am] năm dòng máu Việt [F] Nam từ hồn [G] thiêng sông [Am] núi
Tiếng trống [Dm] đồng âm vang rừng [G] núi
Thấm máu [Em] đào trên đất mẹ yêu [Am] thương
Hãy giữ [G] lấy màu xanh bờ [C] cõi
Đất Việt [Em] ơi muôn thuở bên [Am] người.
Đẹp biết [Dm] bao [G] quê hương Việt [Am] Nam
Đẹp biết [G] bao tiếng ru giữa trưa [C] hè
Con muốn [Dm] hôn ngàn lần lên [G] đất
Đất mẹ Việt [Em] Nam mãi ôm con vào [Am] lòng.
Triệu trái [Dm] tim [G] con người Việt [Am] Nam
Triệu cánh [G] tay xây đắp nước non [C] này
Nắm chặt [Dm] tay giữ yên bờ [G] cõi
Tiếng vọng [Em] ngàn đời sử sách mãi còn lưu [Am] danh.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com