1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đất Việt tiếng vọng ngàn đời

Cuộn trang

Người Việt [Am] Nam, dân Việt [F] Nam, đất [G] nước Việt [Am] Nam Người Việt [Dm] Nam, dân Việt [G] Nam, đất [Em] nước Việt [Am] Nam. Bốn ngàn [Am] năm Đinh Lý Trần [F] Lê, từ Bà [G] Trưng Bà [Am] Triệu Sông Bạch [Dm] Đằng âm vang trong [G] gió Sóng Rạch [Em] Gầm chôn xác quân ngoại [Am] xâm Tiếng vó [G] ngựa rền vang bờ [C] cõi Những người [Em] con đất Việt oai [Am] hùng. Vẫn ngàn [Am] năm dòng máu Việt [F] Nam từ hồn [G] thiêng sông [Am] núi Tiếng trống [Dm] đồng âm vang rừng [G] núi Thấm máu [Em] đào trên đất mẹ yêu [Am] thương Hãy giữ [G] lấy màu xanh bờ [C] cõi Đất Việt [Em] ơi muôn thuở bên [Am] người. Đẹp biết [Dm] bao [G] quê hương Việt [Am] Nam Đẹp biết [G] bao tiếng ru giữa trưa [C] hè Con muốn [Dm] hôn ngàn lần lên [G] đất Đất mẹ Việt [Em] Nam mãi ôm con vào [Am] lòng. Triệu trái [Dm] tim [G] con người Việt [Am] Nam Triệu cánh [G] tay xây đắp nước non [C] này Nắm chặt [Dm] tay giữ yên bờ [G] cõi Tiếng vọng [Em] ngàn đời sử sách mãi còn lưu [Am] danh.

Video hướng dẫn