Dấu chân địa đàng

≣≣
1. Trời buông [Dm] gió và [Gm] mây về ngang bên [Dm] lưng đèo
Mùa xanh [Gm] lá, loài [Bb] sâu ngủ quên trong tận [Gm] chiều
Cuộc đời [Dm] đó lửa đem tiến [Gm] ca lên như than [Dm] phiền
Bàng hoàng lạc gió mây [Gm] miền, trùng trùng ngoài khơi nước [A7] lên sóng mềm
2. Ngựa buông [Dm] vó người [Gm] đi chùng chân đã [Dm] bao lần
Nửa đêm [Gm] đó lời [Bb] ca Dạ Lan như ngại [Gm] ngùng
Vùng u [Dm] tối, loài sâu hát [Gm] lên khúc ca cuối [Dm] cùng
Một đời bỏ ngõ đêm [Gm] hồng, ngoài trời còn dâng nước [A7] lên mắt [Dm] em
ĐK; Tiếng ca bắt [Dm] nguồn từ đất [Gm] khô
Từ mưa [Dm] gió từ vào trong đá [Gm] xưa đến bây [Bb] giờ
Mắt đã [C] mù tóc [Dm] xanh đen vần tráng [Gm] thơ
Dòng sông [A7] đó loài [Dm] rong yên ngủ [C] sâu
Mới hôm [Bb] nào bão trên [A7] đầu, lời [Gm] ca đâu trên [A7] cao
3. Ngàn mây [Dm] xám chiều [Gm] nay về đây treo [Dm] lững lờ
Và tiếng [Gm] hát về [Bb] ru mình trong giấc ngủ [Gm] vùi
Rồi từ [Dm] đó loài sâu nửa [Gm] đêm quên đi ưu [Dm] phiền
Để người về hát đêm [Gm] hồng địa đàng còn in dấu [A7] chân bước [Dm] quên.
Danh sách hợp âm (Click để tắt)