1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Dấu chân phía trước

Cuộn trang

1. Khi [Am] tôi còn là hạt bụi người [G7] đã lên tàu đi [C] xa Khi [G] quê hương còn chìm [F] nổi người [Dm] đã lên tàu đi [Em] xa Khi [Am] tôi còn là hạt bụi người [F] đã lên tàu đi xa Khi [Em] bến Nhà Rồng đầy [G] nước mắt Bước [Em] chân Bác đặt chốn [Dm] này Hà [G] ha ha há ha hà [Em] há Ha hà [Am] há há ha [Em] hà Há ha hà ha [F] hà há ha hà [C] ha ĐK: Dấu [F] chân không nhẹ như [C] mây Dấu chân không êm không [F] ấm Dấu [Am] chân không là dấu [Em] nắng Mười [F] ngón trăn trở bầm [Em] sâu Dấu [Dm] chân của Bác đứng đâu Nặng [G] hai vai là Tổ [Em] Quốc. Chắc [C] Người rưng rưng nước [Am] mắt Trái [F] tim căm giận bừng [Am] bừng 2. Khi [Am] tôi còn là hạt bụi người [G7] đã lên tàu đi [C] xa Khi [G] quê hương còn chìm [F] nổi người [Dm] đã lên tàu đi [Em] xa. Để [Am] tôi - được là Việt [F] Nam, để tôi - mặt trời gắn [Am] lại Để [C] nghe tim mình thay [Em] đổi để [Am] người người sống tự [C] do Nhẹ [Am] nhàng đôi chân Bác bước Bác [F] đã là người đi [Dm] trước Khai [E7] rừng băng sông mở lối Cho [A] tôi có cả cuộc đời Cho [E7] tôi có cả... Cuộc [A] đời

Video hướng dẫn