1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Dấu chân trên cát

Trần Đại Phước - Chuyển dịch: Phan Hoàng - Thơ: M. R. Powers
Nguồn: thanhcavietnam.net