1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Dấu Chân

Cuộn trang

Hôm [Dm] nao dưới nắng reo [F] vui, mình [A7] tôi rong chơi trên bãi [Dm] biển. Chiều [Dm] về nhìn sau lung [F] mình, hiển hiện [Dm] hình một hàng dấu chân [A] đôi. Này [D7] là dấu chân [Gm] to, và kìa [C] là dấu chân [A] nhỏ. Cả hai cùng chiều đi [Bb] tới, tựa [A7] hình với bóng bước song [Dm] đôi. ĐK. Bao nhiêu dấu chân [Bb] qua, bấy [C] nhiêu niềm cảm [F] tạ. Đôi [Gm] khi có những bước phôi [C] pha, mà [C7] hình bên bóng chẳng rời [F] xa. Hôm [Dm] nao thấy dấu chân [Bb] đôi: Đó [C] là Chúa đi bên [F] tôi. Hôm [G] nào còn một dấu chân [A] thôi: Là bởi [A7] vì Chúa ẵm tôi lên [Dm] rồi. 2. Hôm [Dm] nao giữa bước chân [F] đi, chợt [A7] nghe dâng mênh mang nỗi [Dm] buồn. Chiều [Dm] về nhìn sau lưng [F] mình, hiển hiện [Dm] hình một hàng dấu chân [A] đơn. Lạ [D7] lùng dấu chân [Gm] to, và nặng [C] nề vết in [A] đậm. Mà sao chỉ còn một [Bb] dấu, lại [A7] chẳng thấy có dấu chân [Dm] tôi? ĐK. Bao nhiêu dấu chân [Bb] qua, bấy [C] nhiêu niềm cảm [F] tạ. Đôi [Gm] khi có những bước phôi [C] pha, mà [C7] hình bên bóng chẳng rời [F] xa. Hôm [Dm] nao thấy dấu chân [Bb] đôi: Đó [C] là Chúa đi bên [F] tôi. Hôm [G] nào còn một dấu chân [A] thôi: Là bởi [A7] vì Chúa ẵm tôi lên [Dm] rồi.

Video hướng dẫn