highlight chords
Hôm [Dm] nao dưới nắng reo [F] vui,
mình [A7] tôi rong chơi trên bãi [Dm] biển.
Chiều [Dm] về nhìn sau lung [F] mình,
hiển hiện [Dm] hình một hàng dấu chân [A] đôi.
Này [D7] là dấu chân [Gm] to,
và kìa [C] là dấu chân [A] nhỏ.
Cả hai cùng chiều đi [Bb] tới,
tựa [A7] hình với bóng bước song [Dm] đôi.
ĐK.
Bao nhiêu dấu chân [Bb] qua,
bấy [C] nhiêu niềm cảm [F] tạ.
Đôi [Gm] khi có những bước phôi [C] pha,
mà [C7] hình bên bóng chẳng rời [F] xa.
Hôm [Dm] nao thấy dấu chân [Bb] đôi:
Đó [C] là Chúa đi bên [F] tôi.
Hôm [G] nào còn một dấu chân [A] thôi:
Là bởi [A7] vì Chúa ẵm tôi lên [Dm] rồi.
2.
Hôm [Dm] nao giữa bước chân [F] đi,
chợt [A7] nghe dâng mênh mang nỗi [Dm]  buồn.
Chiều [Dm] về nhìn sau lưng [F] mình,
hiển hiện [Dm] hình một hàng dấu chân [A] đơn.
Lạ [D7] lùng dấu chân [Gm] to,
và nặng [C] nề vết in [A] đậm.
Mà sao chỉ còn một [Bb] dấu,
lại  [A7] chẳng thấy có dấu chân [Dm]  tôi?
ĐK.
Bao nhiêu dấu chân [Bb] qua,
bấy [C] nhiêu niềm cảm [F] tạ.
Đôi [Gm] khi có những bước phôi [C] pha,
mà [C7] hình bên bóng chẳng rời [F] xa.
Hôm [Dm] nao thấy dấu chân [Bb] đôi:
Đó [C] là Chúa đi bên [F] tôi.
Hôm [G] nào còn một dấu chân [A] thôi:
Là bởi [A7] vì Chúa ẵm tôi lên [Dm] rồi.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Dấu Chân

Thông Vi Vu
Hôm [Dm] nao dưới nắng reo [F] vui,
mình [A7] tôi rong chơi trên bãi [Dm] biển.
Chiều [Dm] về nhìn sau lung [F] mình,
hiển hiện [Dm] hình một hàng dấu chân [A] đôi.
Này [D7] là dấu chân [Gm] to,
và kìa [C] là dấu chân [A] nhỏ.
Cả hai cùng chiều đi [Bb] tới,
tựa [A7] hình với bóng bước song [Dm] đôi.
ĐK.
Bao nhiêu dấu chân [Bb] qua,
bấy [C] nhiêu niềm cảm [F] tạ.
Đôi [Gm] khi có những bước phôi [C] pha,
mà [C7] hình bên bóng chẳng rời [F] xa.
Hôm [Dm] nao thấy dấu chân [Bb] đôi:
Đó [C] là Chúa đi bên [F] tôi.
Hôm [G] nào còn một dấu chân [A] thôi:
Là bởi [A7] vì Chúa ẵm tôi lên [Dm] rồi.
2.
Hôm [Dm] nao giữa bước chân [F] đi,
chợt [A7] nghe dâng mênh mang nỗi [Dm]  buồn.
Chiều [Dm] về nhìn sau lưng [F] mình,
hiển hiện [Dm] hình một hàng dấu chân [A] đơn.
Lạ [D7] lùng dấu chân [Gm] to,
và nặng [C] nề vết in [A] đậm.
Mà sao chỉ còn một [Bb] dấu,
lại  [A7] chẳng thấy có dấu chân [Dm]  tôi?
ĐK.
Bao nhiêu dấu chân [Bb] qua,
bấy [C] nhiêu niềm cảm [F] tạ.
Đôi [Gm] khi có những bước phôi [C] pha,
mà [C7] hình bên bóng chẳng rời [F] xa.
Hôm [Dm] nao thấy dấu chân [Bb] đôi:
Đó [C] là Chúa đi bên [F] tôi.
Hôm [G] nào còn một dấu chân [A] thôi:
Là bởi [A7] vì Chúa ẵm tôi lên [Dm] rồi.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com