1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Dẫu cho đá có mòn

Vũ Xuân Minh
Nguồn: thanhcavietnam.net