1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đâu có say

Cuộn trang

1. [Am] Ôi nó gập ghềnh, nó [C] gập ghềnh rồi [Em] đời sẽ đi về [Am] đâu [G] Ôi nó [C] bềnh bồng, nó [Am] bồng bềnh sầu [G] muộn sẽ quên được [C] mau [Em] Dzô... hãy nhẹ nhàng, hãy nhịp nhàngr rượu nồng hãy nâng cạn ly bạn [Am] ơi 2. [Am] Ta chẳng cần đời, ta [C] bất cần đời mặc [Em] đời sẽ đi về [Am] đâu [G] Cho nó [C] bập bềnh, nó [Am] bập bềnh chuyện [G] đời chẳng xuôi được [C] ta [Em] Khi đã cạn rồi, hết sạch rồi thì đời hết cơn sầu [Am] bi ĐK: Em [Am] ơi, anh đâu có say phải [C] rồi anh đâu có [Em] say Đêm [Am] qua ai nhảy xuống [C] ao ai tắm dưới [Dm] ao là ao cá [Am] dồ Gập [C] ghềnh khổ đời [Am] tôi bềnh [F] bồng thấy mà [C] mê Nghiêng [Dm] qua bước dài bước [C] ngắn chán chê ôi [F] chồng, cái mà là [Am] chồng Em ơi anh đâu có [F] say phải [C] rồi anh đâu có [Em] say Hôm [Am] qua ai bám gốc [C] cây ngủ dưới gốc [Dm] tre ở nơi cổng [Am] làng Rượu [C] nồng chỉ vài [Am] ly nhịp [F] nhàng để mà [C] phê Rồi [Dm] đây chứng nào tật [C] nấy thôi anh xin [F] chừa cái mà là [Am] chừa

Video hướng dẫn