1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Dầu con là ai

Lm. Ân Đức

Nguồn: thanhcavietnam.net