Đau lòng

≣≣
1. Ngày [Am] nào hai đứa yêu [D] nhau giờ sao nhắc lại còn [Am] đau
Ngày em bước sang [D] sông ở đây có kẻ đau [F] lòng
Em theo [G] chồng, em mặc áo [D] hồng em có vui [E7] không.
2. Vì [Am] nghèo nên phải xa [D] nhau giờ sao nhắc lại còn [Am] đau
Nhìn người nhung gấm giàu [D] sang để em thoát cảnh cơ [F] hàn
Sao mơ [G] màng, em nỡ vội [D] vàng quyên kiếp hồng [Am] nhan.
ĐK:
Rồi tháng năm [D] qua bão tố phong ba thân em như nhánh lục [Am] bình
Trôi giữa [G] đời người ta dối [C] gian em lầm [D] than
Trách chi ông [Am] trời trách chi con [D] người khi đã muộn [Am] rồi
Lòng vẫn không [D] yên dù đã vô duyên nhưng sao nước mắt lại [Am] trào
Bao ân [G] tình người tôi đã [C] yêu nghe lòng [D] đau
Vẫn mong em [Am] về, vẫn mong em [D] về như thuở ngày [Am] xưa
* Quá đau lòng quá đau lòng tôi khóc vì ai
Quá đau lòng quá đau lòng tôi khóc vì em.
Danh sách hợp âm (Click để tắt)