Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đâu phải bởi mùa thu

Cuộn trang

1. Em ru [Bm] gì lời ru cho đá núi Đá núi tật [Em] nguyền vết [F#7] sẹo thời [Bm] gian Em ru [F#7] gì lời ru cho biển [Em] khơi Biển khơi biết bao [D] giờ ngừng [Bm] lặng. ĐK: Em ru [Em] gì lời ru cho [F#] anh Một đời đam mê một đời giông [Bm] tố Em ru gì cho [Em] ta khi bao ngày phôi [F#] pha Câu hát ngân lên bỗng tắt nửa [Bm] chừng Thôi đừng hát [F#] ru, thôi đừng day [G] dứt Lá trút rơi [F#] nhiều đâu [F#7] phải bởi mùa [Bm] thu. 2. Em ru [Bm] gì Lời ru bao tiếc nuối Tiếc nuối một [Em] đời ước [F#7] vọng tàn [Bm] phai Em ru [F#7] gì Lời ru cho ngày [Em] mai Thời gian có bao [D] giờ trở [Bm] lại. ĐK: Em ru [Em] gì lời ru cho [F#] anh Một đời đam mê một đời giông [Bm] tố Em ru gì cho [Em] ta khi bao ngày phôi [F#] pha Câu hát ngân lên bỗng tắt nửa [Bm] chừng Thôi đừng hát [F#] ru, thôi đừng day [G] dứt Lá trút rơi [F#] nhiều đâu [F#7] phải bởi mùa [Bm] thu.