1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đâu phải bởi mùa thu

ý thơ Giáng Vân - nhạc Phú Quang
Nguồn: saigonocean.com