1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Dấu tình sầu - Bằng Kiều

Cuộn trang

Chiều còn vương nắng để gió đi [Am] tìm

Vết bước chân [G] em qua bao nhiêu [Dm] lần

Lời [F] ru đan ngón tay [Am] buồn

Ngàn năm cho giá băng [Dm] hồn

Tuổi [E] gầy nồng lên màu [F] mắt

Trời còn mây tím để lá mơ [Am] nhiều

Lá khóc trên [G] mi cho môi ươm [Dm] sầu

Chiều [F] lên đỉnh núi ngang [Am] đầu

Nhặt thương cho gót dâng [Dm] sầu

Giận [E] hờn xin ngập lối [Am] đi

Đàn dâng [Am] tiếng phong kín tuổi [F]buồn

Đường hoang [G] vắng cho lá về nguồn

Người tìm [F]đến xin gợi nỗi [Dm] hờn

Từ khi [F] gió mang đấu địa [G] đàng

Đường lên [F] đá che vết nồng [Am] nàn

Người còn [E] nhớ mãi hay quên [Am] lời

Và người tìm đến giọng hát mơ [Am] hồ

Vết bước năm [G] xưa nay vương âm [Dm] thầm

Hàng [F] cây mơ bóng bên [Am] đường

Gọi người khi nắng phai [Dm] tàn

Gọi tình [E] yêu vào lãng [Am] quên


Video hướng dẫn