1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Dấu tình sầu

Cuộn trang

1. Chiều còn vương nắng để gió đi [Am] tìm Vết bước chân [A7] em qua bao nhiêu [Dm] lần Lời [F] ru đan ngón tay [Am] buồn Ngàn năm cho giá băng [Dm] hồn Tuổi [E7] gầy nồng lên màu [F] mắt 2. Trời còn mây tím để lá mơ [Am] nhiều Lá khóc trên [A7] mi cho môi ươm [Dm] sầu Chiều [F] lên đỉnh núi ngang [Am] đầu Nhặt thương cho gót dâng [Dm] sầu Giận [E7] hờn xin ngập lối [Am] đi ĐK: Đàn dâng [F] tiếng phong kín tuổi buồn Đường hoang [G] vắng cho lá về nguồn Người tìm đến xin gợi nỗi [Dm] hờn Từ khi [F] gió mang đấu địa [G] đàng Đường lên [F] đá che vết nồng [Am] nàn Người còn [E7] nhớ mãi hay quên [Am] lời 3. Và người tìm đến giọng hát mơ [Am] hồ Vết bước năm [A7] xưa nay vương âm [Dm] thầm Hàng [F] cây mơ bóng bên [Am] đường Gọi người khi nắng phai [Dm] tàn Gọi tình [E7] yêu vào lãng [Am] quên

Video hướng dẫn