1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Dấu tình sầu

Ngô Thụy Miên
Nguồn: saigonocean.com