1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Dây đủng đỉnh buồn

Cuộn trang

Em đi theo [Am] chồng xa thôn [E7] làng cách biệt dòng [Am] sông Em đi theo [F] chồng anh nơi này mỏi mòn đợi [C] trông Như dây đủng [D] đỉnh nuôi trái tình bao tháng ngày [C] qua Tình đã trọn [D] xanh rồi người nỡ đem đi hái cho [Am] đành. Ai xuôi chi [Am] mình ôm nỗi [E7] buồn cho người ta [Am] vui Ai xuôi chi [F] mình xây duyên tình giờ đây lẻ [C] loi Nhìn con nước [D] chảy theo con thuyền lạc bến đời [C] nhau Lời ước hẹn [D] xưa giờ thì cũng xa xa cuối chân [Am] trời. Đau [F] thương [D] thui thủi đêm [G] trường Gió lạnh từng [D] đêm lẻ bóng đơn [E7] côi Buồn miên [G] man thầm trách cho [C] đời Lơ lửng chi [E7] rồi bỏ bạn mình [Am] ên. Yêu [F] thương [D] xin trả cho [G] người Nuốt lệ nhìn [D] theo đám cưới người [E7] ta Để bên [G] đây đủng đỉnh u [C] buồn Sao mang ân [E7] tình trao tặng người [Am] ta.

Video hướng dẫn