1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đây Hoàng Sa Đây Trường Sa

Cuộn trang

Việt Nam [C]ơi, Việt Nam [A7]ơi Nước non [G]ta sáng ngời ngàn [Em]xưa Này anh [D]em cùng ca vang, núi xanh [C]xanh biển cả xanh xanh. Đây Hoàng [G]Sa đây Trường Sa ta vẫn tự [C]hào Đây tình [D]thương, đây màu da, ta Nam Trung Bắc một [G]nhà Mình cùng [G]nắm tay giữ mãi đến [D]ngàn sau, Mình cùng nắm tay giữ mãi đến ngàn sau. [G7] Thời gian trôi, lời trên môi Sánh vai nhau lớn rồi báo quốc Này anh em cùng ca vang, chí kiên cang giống rồng hiên ngang Đây Hoàng Sa đây Trường Sa ta vẫn tự hào Đây tình thương đây màu da ta Nam Trung Bắc một nhà Mình cùng nắm tay giữ mãi đến ngàn sau Mình cùng nắm tay giữ mãi đến ngàn sau. Hoàng [D]Sa Trường [G]Sa.

Video hướng dẫn