Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Dậy mà đi

Cuộn trang

Dậy mà [A] đi, dậy mà [E] đi [A] Ai chiến thắng không hề chiến [E] bại Ai nên [D] khôn không khốn một [E] lần Dậy mà [A] đi, dậy mà [E] đi [A] Dậy mà [E] đi hỡi đồng bào [A] ơi Đừng tiếc [A] nữa cần chi khóc mãi Dậy mà đi sông núi đang [E] chờ Dậy mà [A] đi, dậy mà [E] đi [A] Dậy mà [E] đi hỡi đồng bào [A] ơi Bao nhiêu năm [A] qua dân ta sống không nhà Bao nhiêu năm [Bm] qua dân ta chết xa [E] nhà Dậy mà [A] đi, dậy mà [E] đi [A] Dậy mà [E] đi hỡi đồng bào [A] ơi